Siste revidert årsmøte 2019

Anleggsplan 2018 - 2020

Anleggsplana er vårt styringsverktøy for utvikling av våre idrettsanlegg. Dette skal legge tilrette for idrettsaktivitet som igjen skal skape flere og bedre idrettsutøvere i laget med idrettsglede, felleskap, trivsel og helse.

30. mars 2019 Les mer..