Anleggsplan 2014 - 2020 for Eidsvåg idrettslag

Anleggsplana er et styringsverktøy for utvikling av våre idrettsanlegg. Dette skal legge tilrette for idrettsaktivitet som igjen skal skape flere og bedre idrettsutøvere i laget med idrettsglede, felleskap, trivsel og helse.

ANLEGGSPLAN revidert 2014[1].pdf