Styret for hopp/alpin 2019 består av:

Leder: Lars Magnus Gjermundnes tlf 917 75 330

Kasserer: Marius Angvik

Styremedlememr: Arnstein Aarstad (driftsansvarlig Solbjøra skileikanlegg)

                             Steinar Sevaldsen

                             Stein Erik Svensli

                             Even Frisvoll

                             Ole Kvernberg - Akrobatikk