Lovnorm for Eidsvåg idrettslag.

NIFs lov og basis - lovnorm er lagt til grunn for vår gjeldende lov.