Organisasjonsplan for Eidsvåg idrettslag

Organisasjonsplan..pdf

Organisasjonsplana tas opp årlig på årsmøtet. Fotballgruppa har endret sin organisering i forhold til det som foreligger i plana og skal implementeres i organisajonsplana i løpet av dette driftsår.