Styret for fotball 2019 består av:

Leder: Jostein Hindhammer. Tlf:992 95 049

Kasserer: Sandra Morewood Kvernberg Tlf: 400 41 782

Styremedlem: Kjetil Samuelsen

                       Lars Erik Aarstad

                       Marion Kalset

                       Nils Erik Eidsør

                       Håkon Aarstad