Årsmøte 2014.

Avholdes mandag 24.februar kl 19 i kommunestyresalen.

Årsberetninger, regnskap og budsjett fremlegges en uke før på www.eidsvågil.no under Om oss - årsmøte - 2014.

PS. På grunn av tekniske utfordringer kan tidsfristen overgås noen dager på noen av dokumentene.