Styret for langrenn 2019 består av:

Leder: Ivar Øyen tlf 90 82 77 09

Kasserer: Janne Aspås

Styremedlemmer: Jon Arne Bugge

                             Gunnar Øverås

                             Helge Silset