Styret for langrenn 2019 består av:

Leder: Ivar Øyen tlf 90 82 77 09

Kasserer: Janne Aspås

Styremedlemmer: Jon Arne Bugge

                             Gunnar Øverås

                             Helge Silset

          

31. mars 2019 Les mer..

Styret for 2013 består av:

 

Styret for 2013
Leder Ann Kristin Dyvik
Nestleder John Arne Bugge
Kasserer Olav Svensli
Styremedlem Unni Øverås
Styremedlem Bjørn Inge Stensvold
Styremedlem Helge Silset

 

29. mai 2013 Les mer..