Styret for 2013 består av:

 

Styret for 2013
Leder Ann Kristin Dyvik
Nestleder John Arne Bugge
Kasserer Olav Svensli
Styremedlem Unni Øverås
Styremedlem Bjørn Inge Stensvold
Styremedlem Helge Silset