Hovedstyre 2021

Hovedstyret består av arbeidsutvalg og ledere i undergruppene:

 

 

Leder / sekretær: Ivar Øyen

Nestleder: Steven Walterson Sæthermyr

Kasserer og Medlemsansvarlig: Gro Larsen

Anleggskontakt: Ivar Øyen

Leder hopp/alpin: Lars Magnus Gjermundnes

Leder langrenn: Ivar Øyen

Leder dans: Tone Skjærsæther

Leder allidrett: Aina Remmen

Leder Fotball: Jostein Hindhammer