Nytt styre i allidrett sesong 2014

Fra sesongstart har vi fått nytt styre i allidretten da noen gikk ut og vi fikk inn nye krefter.

Leder: Janne Aspås Angvik
Nesteleder: Kjersti Hafsås Svensli
Kasserer: Jannicke Næss Bugge
Sekretær: Veronica Hanssen
Styremedlem: Kine Nerli Reitan