Spillerkort Opstad Vegard Holte

  VEGARD HOLTE OPSTAD           7.4.14              
    KAMPER         M Å L     GULE   RØDE   ASSISTS
  A A A B B   A A A B B   A B A B SERIE
  SERIE CUP PRIV SERIE PRIV   SERIE CUP PRIV SERIE PRIV      i SERIEN     i SERIEN A-LAG
2002                                  
2003                                  
2004                                  
2005                                  
2006                                  
2007                                  
2008 8   2       2                   1
2009                                  
2010 18   1                           5
2011 3                                
2012 20 1 3       6           2       10
2013 19   4       10   1       2       5
2014   1 5                            
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
SUM 68 2 15 0 0   18 0 1 0 0   4 0 0 0 21
  KAMPER A-LAG 85     MÅL A-LAG 19                
  KAMPER 2.LAG 0     MÅL 2.LAG 0       TOT   4    
  TOTALT     85     TOTALT   19       TOT   0    
  OBL. KAMPER 70   Mål obl. kamper 18